വ്യാഴാഴ്‌ച, ഒക്‌ടോബർ 02, 2008

ജന്മാവകാശം

ജന്മാവകാശം
==========
ജനിച്ചാല്‍ മരിക്കും
മരിച്ചാല്‍ ജനിക്കുമോ?
മരിച്ചവര്‍ വീണ്ടും ജനിക്കുമെന്ന്‍
ഭൂരിപക്ഷം മതങ്ങളുടെയും മതം!
അപ്പോള്‍ ജനിപ്പിക്കാനായി മരിപ്പിക്കണം
മരിപ്പിക്കാനായി ജനിപ്പിക്കണം!

ജനിപ്പിക്കല്‍ ജന്മാവകാശമാണെന്ന്
സൂരി സിദ്ധാന്തം ?
മരിപ്പിക്കലും ജന്മാവകാശമായി കിട്ടണമല്ലോ?
ഇല്ലെങ്കില്‍ / അല്ലെങ്കില്‍ അതിന്നായി പോരാടണം!
അതിപ്പോള്‍ ചിലരുടെ കുത്തകാവകാശമാണ്?
അവര്‍ അത് മഹോത്സവമായി കൊണ്ടാടുന്നു!

പ്രസ്തുത അവകാശം അവര്‍ക്ക് മാത്രമായിട്ടാവരുത് !
അത് സാര്‍വത്രികമാക്കണം !
ഗ്രാമവാസികള്‍ക്കെല്ലാം അതിന്നര്‍ഹതയുണ്ട്!
(സമസ്ത പ്രപഞ്ചങ്ങളും ആഗോളഗ്രാമം ആയിച്ചുരുങ്ങിയില്ലേ!)
നമുക്കും അങ്ങനെയാകണം!
ആര്‍ക്കെങ്കിലും പരിചയക്കുറവുണ്ടെങ്കില്‍
നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തില്‍ അതിന്നായി
കണ്‍ വെട്ടത്ത് തന്നെ പരിശീലനക്കളരികളുണ്ട്!
നമുക്ക് അവരോടൊപ്പം ചേര്‍ന്ന്‍
പഠിച്ചു പാസ്സാകാം!
പഠിച്ചത് മറ്റുള്ളവരെ പഠിപ്പിച്ച് ആശാനുമാകാം!
പിന്നെ, നമുക്കും അരങ്ങേറ്റവും
മഹോല്‍സവങ്ങളും ആഘോഷിക്കാം !

നമ്മില്‍ നാമില്ലെങ്കില്‍
എന്നില്‍ ഞാനില്ലെങ്കില്‍
ജഡത്വം അല്ലെങ്കില്‍ ശൂന്യത
മാത്രം അവശേഷിക്കുന്നു !
ശൂന്യത പ്രഹേളികയാണ് !
അതിന്ന്‍ ആദിയും അന്ത്യവും ഇല്ല !
=========
ടി. കെ. ഉണ്ണി
൦൨-൧൦-൨൦൦൮
ഗാന്ധി ജയന്തി ദിനത്തില്‍ഹൃദയ വേദനയോടെ