തിങ്കളാഴ്‌ച, മേയ് 21, 2012

അവകാശം

അവകാശം
========
കൊന്നാൽ, തിന്നണം.?
തിന്നാനല്ലാതെ കൊല്ലരുത്.!
കൊല്ലുന്നതും തിന്നുന്നതും
അതാരുടെയും അവകാശമല്ലെന്നോ?
നമ്മുടെ പൂർവ്വസൂരികൾ, വഴികാട്ടികൾ
മണ്ണിലും വിണ്ണിലും സൃഷ്ടിച്ചവർ
വിളവും വിളവെടുപ്പും നടത്തിയവർ
സ്ഥിതിയും സംഹാരവും തനിക്കാക്കി
കുലവും കുളവും തോണ്ടിയോർ.!
തിന്നാതെ ജീവിപ്പതെങ്ങിനെ..
അല്ലെങ്കിൽ മരിപ്പതെങ്ങിനെ..
കൊല്ലലും തിന്നലും
കൊല്ലും കൊലയും
കൊല്ലാതെ കൊല്ലലും
നമ്മുടെ ജന്മാവകാശമല്ലേ.?
= = = = =
ടി. കെ. ഉണ്ണി.
൨൧-൦൫-൨൦൧൨ 

ചൊവ്വാഴ്ച, മേയ് 15, 2012

അന്തസ്സു്.!

അന്തസ്സു്.!
=======
നമ്മുടെ പാർലമെന്റ് സമ്മേളനത്തിന്റെ അറുപതാം വാർഷികദിനം                           ഇരുസഭകളും സമുചിതമായി ആഘോഷിച്ചതോടൊപ്പം പാസ്സാക്കിയെടുത്ത 
പ്രമേയം ആശ്ചര്യകരമായി തോന്നി.!!
അന്തസ്സും മഹനീയതയും ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളും
ആദർശങ്ങളും ശക്തിപ്പെടുത്തും..!!

ആരൊക്കെയാണ്‌ അവിടെ കൂട്ടം കൂടിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ഒരു നിമിഷം            
ആലോചിച്ചുപോയി.. അവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നവരുടെ അന്തസ്സും മഹനീയതയും  ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചാൽ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്ക് മൂക്ക് പൊത്തി നടക്കേണ്ട       അവസ്ഥയായിരിക്കും.!
ആ കൂട്ടത്തിലുള്ളവരിൽ കൊള്ളക്കാർ, കൊലപാതകികൾ, ബലാത്സംഗികൾ,
കള്ളന്മാർ, ചതിയന്മാർ, വഞ്ചകർ, ഒറ്റുകൊടുപ്പുകാർ, രാജ്യദ്രോഹികൾ,
കൂട്ടിക്കൊടുപ്പുകാർ, പൊതുജനത്തിന്റെ ചോരകുടിച്ചുവളരുന്ന രാക്ഷസ മൂട്ടകൾ,
ഒരു വോട്ടുപോലും നേടിയിട്ടില്ലാത്തവർ തുടങ്ങിയവരാണെന്നും അവർ
ആരൊക്കെയാണെന്നും അറിയാത്തവരായി ഇന്നാട്ടിൽ ആരുമില്ല.!

അലവലാതി കൂട്ടങ്ങളെന്ന് ആക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ ഗ്രാമങ്ങളിലെ അയൽ -        കൂട്ടങ്ങൾക്ക് മേൽപറഞ്ഞ കൂട്ടത്തേക്കാൾ അന്തസ്സും അഭിമാനവും മഹത്വവും ഉണ്ട്.
അതുകൊണ്ട്, പാർലമെന്റ് മഹാത്മാക്കൾ ഓരോരുത്തരും
സ്വയം വിചിന്തനത്തിനു തയ്യാറാവുക..ഈ പുതിയ പ്രതിജ്ഞക്ക്
അനുസൃതമായതാണോ തങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടേയും അന്തസ്സും
മഹത്വവും എന്ന് നിർണ്ണയിക്കുക..അങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ ഒരു നിമിഷം
പോലും വൈകാതെ ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ അന്തസ്സും മഹത്വവും
നിലനിർത്തുന്നതിന്നായി, അനർഹമായി കൈവശപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന
പദവികൾ ഉപേക്ഷിക്കുക.!

തുടർന്ന് എങ്ങനെയാണ്‌ അന്തസ്സുള്ള മനുഷ്യനാവുകയെന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഗ്രാമത്തിലേക്ക് വരുകഅദ്ധ്വാനിച്ച് അന്നം നേടുക, അങ്ങനെ മനുഷ്യനാവുക.!
മാനവും മാന്യതയും ഉള്ളവനാണ്‌ മനുഷ്യൻ.!
=======
ടി. കെ. ഉണ്ണി
൧൫-൦൫-൨൦൧൨