തിങ്കളാഴ്‌ച, ഡിസംബർ 24, 2012

മുല്ലപ്പൂ

മുല്ലപ്പൂ
====
എന്റെ മുറ്റത്തെ മുല്ലയിലും
പൂമൊട്ടുകളുണ്ടാവുന്നു..!!
പൂ വിരിയുമോ, കൊഴിയുമോ
തല്ലിക്കൊഴിക്കുമോ..?
അല്ല, ഇത് നമ്മുടെ മുറ്റത്ത്
നമ്മൾ നട്ട മുല്ല
വളരാൻ താമസിച്ച കുറ്റിമുല്ല..
കുളിർ കാറ്റേറ്റ് വിരിയേണ്ടുന്ന മുല്ലമൊട്ടുകൾ
രോഷാഗ്നിപ്രളയത്തിൻ താപമേറ്റ്
വിനയമറ്റ് ജ്വലിച്ചുനില്ക്കേ
വിരിയുവതെങ്ങനെ തമ്പുരാനേ.!
 
മുല്ല വിരിഞ്ഞാൽ മണമൊഴുകും..
മരണമണിയടിച്ചൊഴുകുന്ന പൂമണം!
അതിനു നിറവും മണവും ഉണ്ടെന്ന്
ഭരണത്തമ്പുരാനും കണ്ടല്ലോ പേക്കിനാവ്.!
അവർ കിനാക്കണ്ട പൂക്കൾക്ക് നിറം ചുവപ്പത്രേ..

മഞ്ചലേറിവന്നു ഉത്തരവ്
തല്ലിക്കൊഴിക്കുക പൂക്കളെ
ചവിട്ടിമെതിക്കുക പൂക്കളെ.!
മൊട്ടുകൾ വിരിയാനനുവദിക്കാതെ
തല്ലിക്കൊഴിക്കുന്നവരോർക്കുമോ,
മുഖമ്മൂടിയും ചട്ടിത്തൊപ്പിയും
അവർക്ക് സ്വന്തമെന്ന്.!

മുല്ലപ്പൂക്കൾ വിരിയട്ടെ
അതിന്റെ വെണ്മയും പരിമളവും പരക്കട്ടെ
അരുതേ, ഏറ്റമരുതേ!
തൂവെള്ളപ്പൂക്കളിൽ നിണമേറ്റരുതേ.!
തമ്പുരാന്മാരറിയട്ടെ, അവർ കണ്ടതെല്ലാം
വെറും കിനാക്കളെന്ന്..
വിരിയട്ടെ, നറുമണമൊഴുകട്ടെ
പരിലസിക്കട്ടെ സമത്വത്തിൻ സുലഭത
വിഹരിക്കട്ടെ ശാന്തിയും സമാധാനവും
ഉയരട്ടെ മനുഷ്യത്വം മമനാട്ടിൽ.
= = = = =
ടി.കെ. ഉണ്ണി
24-12-2012

ചൊവ്വാഴ്ച, ഡിസംബർ 18, 2012

സ്വർഗ്ഗരാജ്യം.

സ്വർഗ്ഗരാജ്യം.
==========
ഇന്ത്യാരാജ്യത്തെ സമ്പന്നതയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തെത്തിച്ചേ ഭരണത്തമ്പുരാന്മാർക്ക് മനസ്സമാധാനമുണ്ടാവൂ.! അതിന്നായി അഹോരാത്രം വിശ്രമമില്ലാതെ ഇരുപത്തിനാലുമണിക്കൂറും പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കയാണത്രെ തമ്പ്രാന്മാർ.. ഈ കഴുത ജനങ്ങൾ ഇതുവല്ലതും അറിയുന്നുണ്ടോ.!

സുഖസമൃദ്ധമായ ജീവിതത്തിന്‌ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ആഹാരമാണല്ലോ. കിലോ ഒന്നിന്‌ ഒരു രൂപക്കും രണ്ടു രൂപക്കും അരിയും ഗോതമ്പും രാജ്യമാസകലം ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്..  ഇത് വാങ്ങിക്കാനുള്ള പണസമ്പാദനത്തിനായി പലവിധ യോജന-പ്രയോജന പദ്ധതികളിലൂടെ മേലനങ്ങാതെ കൂലി ലഭിക്കുന്ന പണികൾ രാജ്യത്തിലെ ഓരോ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ഒരാൾക്കെങ്കിലും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.. ഇങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന ജോലി മാസത്തിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം മാത്രമായാലും ഒരു കുടുംബത്തിന്‌ മാസം മുഴുവനും സുഭിക്ഷമായി ജീവിക്കാനും മിച്ചസമ്പാദ്യമുണ്ടാക്കാനും കഴിയുമെന്നും തമ്പ്രാക്കൾ പറയുന്നു.

ഒരു രൂപക്ക് അരിയും അര രൂപക്ക് ഉപ്പും മുളകും വാങ്ങിയാലും ദിവസം രണ്ടര രൂപ വീതം മിച്ചം വെക്കാനറിയാത്ത കഴുതജന്മങ്ങളോട് കണക്ക് (ദിവസം നാലുരൂപ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നവൻ സമ്പന്നനാകുന്ന സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം) പറഞ്ഞുബോധിപ്പിക്കാനായി തമ്പ്രാക്കൾ കൂട്ടം കൂട്ടമായി ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാൽ ഇനിയെങ്കിലും ഇവർക്ക് ബുദ്ധിയുദിക്കുമെന്ന് കരുതാം.

ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നാംസ്ഥാനത്തെത്താനാവുമോ.!
നമ്മുടെ രാജ്യം സ്വർഗ്ഗരാജ്യമായിത്തീരേണ്ടേ.!

അതുകൊണ്ട് കഴുതജനങ്ങളെല്ലാവരും മനസ്സിരുത്തിയാൽ നമ്മുടെ രാജ്യം സമ്പന്നതയുടെ സ്വർഗ്ഗരാജ്യമാവും.!!
സംശയമില്ല.!!
=========
ടി.കെ. ഉണ്ണി
൧൮-൧൨-൨൦൧൨ 

തിങ്കളാഴ്‌ച, ഡിസംബർ 10, 2012

മനുഷ്യാവകാശം

മനുഷ്യാവകാശം 
============
ഇന്ന് 
ലോകമനുഷ്യാവകാശദിനം..
കേൾക്കാൻ രസമുള്ള വാക്ക്
ലോകമെങ്ങും മുഴങ്ങുന്ന വാക്ക്
ഒട്ടും വിലയില്ലാത്ത വാക്ക്
വിലങ്ങിട്ടു വിലക്കുന്ന വാക്ക്
വലിയവന്റെ വായിലെ വിടുവാക്ക്
പൊതുജനത്തിനില്ലാത്ത അവകാശം
പ്രഭുക്കളിൽ ചിലർക്കുള്ള അവകാശം
അവകാശമുള്ളവർ മാത്രം മനുഷ്യർ!
വമ്പുള്ളവനും കൊമ്പുള്ളവനുമെല്ലാം
അവകാശി, മനുഷ്യാവകാശി.!
അവർക്കാഘോഷിക്കാൻ ഒരു ദിനം!
മണ്ണും വിണ്ണും അന്നവുമില്ലാത്തവന്‌
മൃഗങ്ങളായിപ്പോലും ഗണിക്കപ്പെടാത്തവന്‌
എന്തവകാശം, എന്തിന്റെ അവകാശം.!
അവകാശങ്ങളെല്ലാം തമ്പുരാനും ഏമാനും
മറ്റുള്ളവർക്കെല്ലാം സൗജന്യങ്ങൾ.!
ലോകതമ്പുരാന്റെ സൗജന്യങ്ങളനവധി
ചെകുത്താന്റെ സൗജന്യപ്പെരുമ്പറയും
കുട്ടിരാക്ഷസരുടെ സമ്മാനപ്പെരുമഴയും
ബോംബായും വെടിയുണ്ടയായും രാസ
മാലിന്യങ്ങളായും ആണവവാണങ്ങളായും
മൊത്തമായും ചില്ലറയായും ചിക്കനായും
എയ്ഡ്സായും ന്യൂട്രിനോയും പിന്നെ
ന്യൂഡിൽസായും സഹതാപമായും
കരുണയായും സാക്ഷാൽ ദൈവമായും
പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് തീറ്റിപ്പോറ്റുന്നത് ഈ
മനുഷ്യാവകാശത്തെളിച്ചത്തിലല്ലോ.!
അത് തുടരുമെന്ന പ്രതിജ്ഞ പുതുക്കലല്ലോ
ഇന്നിന്റെ മനുഷ്യാവകാശ സുദിനം.!
ഇവർക്ക് നമോവാകമേകൂ സോദരരെ
ഇവരല്ലോ മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷകർ.!
ഇല്ലാത്ത മനുഷ്യാവകാശത്തിന്റെ
അപ്പോസ്തലന്മാർ.!
=========
ടി. കെ. ഉണ്ണി
൧൦-൧൨-൨൦൧൨