തിങ്കളാഴ്‌ച, ഓഗസ്റ്റ് 31, 2009

ഓണാശംസകള്‍

ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മലയാളികള്‍ക്കും
ക്ഷേമവും ഐശ്വര്യവും ആഹ്ലാദകരവുമായ
"ഓണവും" "തിരുവോണവും"
ആശംസിക്കുന്നു......!
===========
ടി. കെ. ഉണ്ണി.
൩൧-൦൮-൨൦൦൯