വ്യാഴാഴ്‌ച, ഫെബ്രുവരി 21, 2013

കിനാവ്

കിനാവ്
======
കണ്ണീരിന്റെ കനവ്
പുഴയായൊഴുകി
പ്രളയമാവാൻ.!

കണ്ണിന്റെ കനവ്
കാണാതെ കാണുന്നൊരു
ഉൾക്കണ്ണാവാൻ.!

ചുണ്ടിന്റെ കനവ്
വരൾച്ചയകറ്റാനൊരു
മഞ്ഞുതുള്ളിയാവാൻ.!

മനതാരിലെ കനവ്
മാനത്തെ തിങ്കളൊത്ത
മാലാഖത്തുമ്പിയാവാൻ.!

മുകിലിന്റെ കനവ്
മണ്ണിന്റെ മാറിൽ
അലിഞ്ഞില്ലാതാവാൻ.!

മണ്ണിന്റെ കനവ്
എന്നെന്നും പച്ചപ്പട്ടു-
ടുത്ത് പുതച്ചുറങ്ങിയുണരാൻ.

വിണ്ണിന്റെ കനവ്
കണ്ണിനെയും മണ്ണിനെയും
പൊൻകതിരണിയിക്കാൻ.

കാറ്റിന്റെ കനവ്
പ്രപഞ്ചത്തിലെ
ജീവന്റെ അദൃശ്യസ്പന്ദനമാവാൻ.

നിന്റെ കനിവിനായുള്ളെന്റെ കനവ്
മരീചികയാവാതിരിക്കാൻ
കേഴുന്നു ഞാനെന്റെ പ്രഭോ!

മായക്കാഴ്ചയായൊരുനാളെൻ
ദാഹാർത്തി തീർക്കാനായി
തരുമോയെൻ തമ്പുരാനേ
നിൻ തൂമന്ദഹാസത്തിൻ
ഹർഷബാഷ്പവൃഷ്ടിയായി
ഒരു ഹിമബിന്ദുവെങ്കിലും.!!
=========
ടി.കെ. ഉണ്ണി
൨൧-൦൨-൨൦൧൩ 

2 അഭിപ്രായങ്ങൾ:

സൗഗന്ധികം പറഞ്ഞു...

''നിന്റെ കനിവിനായുള്ളെന്റെ കനവ് മരീചികയാവാതിരിക്കാൻ
കേഴുന്നു ഞാനെന്റെ പ്രഭോ''!

ഈ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുമോ..?
ഈ വേദന കാണുമോ..?

ഹൃദയം നൊന്തെഴുതിയ ഈ വിളി ഒരിയ്ക്കലും കേൾക്കേണ്ടയാൾ കേൾക്കാതിരിക്കില്ല.

ജഗദീശ്വരൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.


ശുഭാശംസകൾ.....

Philip Verghese 'Ariel' പറഞ്ഞു...

മാഷെ ഇവിടെയെത്താൻ വളരെ വൈകി
വളരെ മനോഹരമായിരിക്കുന്നു ഈ കിനാവിലെ
വരികൾ, ഓരോ വരികളും അർത്ഥസമ്പുഷ്ടം
ഒപ്പം ചിന്തനീയവും.
എഴുതുക അറിയിക്കുക പുതിയ പോസ്റ്റ്‌ ഇടുമ്പോൾ
ഒരു മെയിൽ അയക്കുക
നന്ദി നമസ്കാരം
വീണ്ടും കാണാം