ചൊവ്വാഴ്ച, ഓഗസ്റ്റ് 12, 2008

പുസ്തകം

പുസ്തകം
========
കേരള സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പഠനരീതി പരിഷ്കരണത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഏഴാം ക്ലാസ്സില്‍ പഠിപ്പിക്കുവാനായി തയ്യാറാക്കിയ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തെചൊല്ലി സംസ്ഥാനതിന്നകത്ത്മുഴുവനായും പുറത്ത് ഭാഗികമായും നടക്കുന്ന കോലാഹലങ്ങള്‍ നാം അനുഭവിച്ച് അറിയുകയാണല്ലൊ..

ഇക്കാര്യത്തില്‍ അധികമാരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയൊരു കാര്യമാണ് ഈ കുറിപ്പിന് ആധാരം. മനുഷ്യനില്‍ വിദ്യാഭ്യാസ ചിന്ത ആദ്യമായി ഉരുത്തിരിഞ്ഞ കാലഘട്ടം മുതല്‍ക്കുതന്നെ അധ്യയനവും അധ്യാപനവും തത്തുല്യ പ്രാധാന്യത്തോടെ നിലനില്‍ക്കുന്നതായി കാണാം. അതുപോലെതന്നെ അധ്യാപനത്തിനും (ഗുരുവിനും) അധ്യയനത്തിനും (ശിഷ്യനും) ബന്ധമേകുന്ന കണ്ണികളായി വര്‍ത്തിക്കുന്നവയില്‍ പഠന സാമഗ്രികള്‍ക്ക് സുപ്രധാനമായ സ്ഥാനമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇക്കാലഘട്ടത്തിലും അത് തുടരുന്നുണ്ട് എന്നുവേണം പറയാന്‍ വിദ്യാഭ്യാസം വിശ്വാസപരമായ കാര്യങ്ങളിലാണെങ്കില്‍ തീര്‍ച്ചയായും അതുണ്ടെന്നു മാത്രമല്ല, അങ്ങനെയാണെന്ന് ഉറപ്പു വരുത്താനും സംവിധാനങ്ങള്‍ ഉണ്ട്.

ലോക ജനതയിലെ പ്രബലമായ മത വിഭാഗങ്ങള്‍ എല്ലാം തന്നെ ഇന്ത്യയിലുമുണ്ട്. നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിലും അപ്രകാരം തന്നെ.  എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളും അവരുടെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ എങ്ങനെയൊക്കെ പരിപാലിക്കപ്പെടണമെന്നു നിഷ്കര്ഷിച്ചി ട്ടുണ്ട് .  വിശ്വാസികള്‍ കാലാകാലങ്ങളായി അത് അനുവര്‍ത്തിച്ചു വരികയും ചെയ്യുന്നു.  ഏതെങ്കിലും വിശ്വാസിയോ അവിശ്വാസിയോ അന്യമത വിശ്വാസിയോ ഏതെങ്കിലും വിധത്തില്‍ നിഷ്ക്കര്‍ഷ പരിപാലനത്തില്‍ വീഴ്ച വരുത്തിയാല്‍ അതിനെ അനാദരവായി കണക്കാക്കി ഏറ്റവും നികൃഷ്ടമായ ശിക്ഷാവിധി (വധ ശിക്ഷ വരെ) പുറപ്പെടുവിക്കുകയും പൊതുജന മധ്യത്തില്‍ അത് നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള നിരവധി സംഭവങ്ങള്‍ ലോക ചരിത്രത്തിലും വര്‍ത്തമാന കാലഘട്ടത്തിലും നമുക്കു കാണാന്‍ കഴിയും.

ഏതൊരു മത വിഭാഗത്തിന്റെയും വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ വിശുദ്ധ വാക്യങ്ങള്‍ എഴുതിയ ഏതൊരു കടലാസ് കഷ്ണവും വിശുദ്ധം ആയിത്തീരുന്നു എന്നതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ക്ക് പവിത്രത എന്ന സങ്കല്‍പം പ്രാവര്‍ത്തികം ആവുന്നത് .  അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പവിത്രതാ പരിപാലന നിഷ്കര്‍ഷ എന്ന വ്യവസ്ഥ എല്ലാ മത വിഭാഗങ്ങളിലും ഉണ്ടായത്.  ഇന്ത്യയിലെ ഭൂരിപക്ഷ മതത്തിന്‍റെ ഒരു വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലെ വരികള്‍ എഴുതിയ പുസ്തകം സാധാരണ പുസ്തകങ്ങളില്‍ നിന്നും വ്യത്യസ്തം ആണെന്ന് പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ .  ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രബലമായ മതത്തിന്‍റെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലെ വരികള്‍ എഴുതിയ പുസ്തകവും ലോകത്തിലെ പ്രബലവും രണ്ടാമത്തേതുമായ മതത്തിന്‍റെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലെ വരികളെഴുതിയ പുസ്തകവും സാധാരണ പുസ്തകങ്ങളില്‍ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണെന്നതില്‍ തര്‍ക്കമില്ല .

എന്നാല്‍ പ്രബലങ്ങളായ മൂന്നു മതങ്ങളിലെയും വിശ്വാസികള്‍ അവരുടെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ വിശുദ്ധ വാക്യങ്ങള്‍ എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങളോട് അനാദരവ് കാണിച്ചാലോ ...!
അനാദരവ് മാത്രമല്ല, അതിനെ അധിക്ഷേപിക്കുകയും ബലാല്‍ക്കാരം ചെയ്യുകയും പിച്ചിച്ചീന്തുകയും ചളിയില്‍ മുക്കിക്കൊല്ലുകയും ഒടുവില്‍ ചുട്ടുകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് വിശ്വാസിയും അവിശ്വാസിയും ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന ലോകജനത നോക്കിനില്‍ക്കുകയും ചെയ്താലോ..!!

നാമെന്ന മനുഷ്യനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ദൈവമോ , വിശ്വാസമോ അതോ മറ്റെന്തെങ്കിലും ആണോ?...
നാം ഒരു ധാരണയില്‍ എത്തിയില്ലെങ്കില്‍...?

==========
ടി. കെ. ഉണ്ണി
൧൩-൦൮-൨൦൦൮

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: