തിങ്കളാഴ്‌ച, ജൂൺ 16, 2008

ജനബാഹുല്യം

ജനബാഹുല്യം
===========
അധിക ജനസംഖ്യയുള്ള 5 ലോക നഗരങ്ങൾ

1.    ടോക്യോ - ജപ്പാൻ.               3 കോടി 34 ലക്ഷം ജനങ്ങൾ
2.    സിയൂൾ - ദക്ഷിണകൊറിയ.   2 കോടി 31 ലക്ഷം ജനങ്ങൾ
3.    ന്യൂയോർക്ക് - അമേരിക്ക.       2 കോടി 18 ലക്ഷം ജനങ്ങൾ
4.    മുംബായ് - ഇന്ത്യ.                  2 കോടി 11 ലക്ഷം ജനങ്ങൾ
5.    സാവോപോളോ - ബ്രസീൽ.   2 കോടി 03 ലക്ഷം ജനങ്ങൾ

പല രാഷ്ട്രങ്ങളിലേയും മൊത്തം ജനസംഖ്യയേക്കാൾ അധികം ജനങ്ങളുള്ള ഒട്ടനവധി നഗരങ്ങൾ ലോകത്തിലുണ്ട്.
========
ടി.കെ. ഉണ്ണി
========

ലോക ജനസംഖ്യാ കണക്കുപുസ്തകത്തിനോട് കടപ്പാട്.

൧൬-൦൬-൨൦൦൮

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: