വെള്ളിയാഴ്‌ച, സെപ്റ്റംബർ 26, 2008

വീര്യം

വീര്യം
=====
നമ്മുടെ ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ
വര്‍ദ്ധിതമായ വീര്യംകൊണ്ട്
യാതൊരു ഗിരിനിരകളും
ചെറുതാവുകയില്ല,
പക്ഷെ
അവയ്ക്ക്മേലുള്ള
ആരോഹണാവരോഹണത്തെ
അത് സുസാദ്ധ്യമാക്കിത്തീര്‍ക്കുന്നു !

ദൈവനിശ്ചിതമായി ഭാരം ചുമക്കാന്‍
വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നാം കുറഞ്ഞ
ഭാരച്ചുമടിന്നായി യാചിക്കുന്നത്
അര്‍ത്ഥരഹിതവും,
അധികഭാരം ചുമക്കാനുള്ള
ഊര്‍ജത്തിന്നായി യാചിക്കുന്നത്
സാര്‍ത്ഥകവും ആണ്!
===========
ടി. കെ. ഉണ്ണി
൨൫-൦൯-൨൦൦൮

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: