ബുധനാഴ്‌ച, സെപ്റ്റംബർ 28, 2011

പതനം


പതനം
====
ആഗോള നൂതന സാംസ്കാരിക അധിനിവേശത്തിന്റെ 
മായികവലയത്തിന്നുള്ളിൽ കുരുങ്ങിപ്പോവുന്ന വിധത്തിൽ 
സ്വമനസ്സിന്റെ സാംസ്കാരബോധത്തെ അടിയറവുവെക്കുന്ന 
സാമാന്യജനത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യബോധത്തെ തിരുത്തുന്നതിന്നു 
കരുത്തുള്ള യാതൊരു രാഷ്ട്രീയ വിപ്ലവബോധങ്ങളും 
ഇന്നില്ലെന്നത് സത്യമായ കാര്യമാണ്‌...
അതിനാൽ തന്നെ അവബോധപരമായ അതിന്റെ 
ചോദ്യോത്തരങ്ങളും വഴിമുട്ടുന്നതായിത്തീരുന്നു....
മറ്റൊന്നിലന്വേഷിച്ചുള്ള ദുർവ്യയത്തെ 
വർജ്ജിക്കുകയാണ്‌ കരണീയം.!!
...............
ടി. കെ. ഉണ്ണി
൨൮-൦൯-൨൦൧൧
 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: